Khitan Atas Wanita

Sudah ribuan tahun lamanya manusia melakukan khitan (bersunat, menurut bahasa Melayu). Dan hal ini bukan sekedar kebiasaan atau peranan budaya belaka, akan tetapi merupakan syariat Islam yang sudah berusia ribuan tahun. Khitan mula-mula dilakukan oleh nabi Ibrahim AS. Menurut hadis Bukhari beliau m...

Lihat detail

Buah Bakti pada Ibu

Hari itu Sabtu, usai makan siang, ibu berkata kepadaku, “Nak besok kamu kan tidak kerja, ibu ingin kamu belikan seekor ikan kakap yang besar di tempat pelelangan ikan. Ibu mau menjamu beberapa anak yatim di RT kita. Lagi pula besok genap 11 tahun bapakmu wafat. Ibu baru baca di surat Annisa’ ayat 13...

Lihat detail

Akar Masalah yang Diabaikan (Menjawab Tulisan Jalaluddin Rakhmat)

Fatwa dalam masalah agama adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, dalil dalil al Quran dan hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan umat tidak terbatas. Ianya terus menerus datang dan bertambah sampai dunia kiamat. Untuk itu, di perlukan fatwa bagi menyelesaikan masalah umat yang begitu banya...

Lihat detail

Rahasia Kurban

Dalam mazhab Imam As-Syafi’i ibadah kurban itu hukumnya sunat muakkad ‘alal kifayah, yakni sunat yang dikuatkan dan boleh berkongsi mengerjakannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan: “Aku diwajibkan untuk berkurban dan menyembelih hewan kurban itu sunnat hukumnya bagi kamu umatku” (HR. Imam Turmidzi,...

Lihat detail

Berdiri Menghormati Orang Terhormat

Allah menciptakan manusia sebagai para khalifah-Nya di dunia. Meskipun manusia sama-sama sebagai khalifah Allah di dunia, tetapi pada kenyataannya derajat mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain seperti para rasul, para nabi, ulama, wali-wali...

Lihat detail

Kematian dan Rezeki

Apakah kematian itu? Definisi mati menurut ilmu kedokteran senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dahulu kala ketika ilmu kedokteran masih belum maju, seseorang itu baru dikatakan mati jika telah berhenti bernafas dan paru-parunya tidak bergerak lagi. Beberapa dasawarsa kemudian ternyata didap...

Lihat detail

Beberapa Cara Mati

Mati adalah sebuah rahasia dan hanya Allah Swt. yang mengetahui kapan seseorang itu mati. Tidak akan ada manusia yang mengetahui saat detik nyawanya dicabut, dan di wilayah bumi mana akan ditemuinya ajalnya itu.. Usia seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ada yang berumur panjan...

Lihat detail

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Dari dua belas bulan yang ada paling tidak bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan bulan haji. Allah Azza wa Jalla berfirman:. “Ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu”. (QS. Al Baqarah ayat: 197). Sudah maklu...

Lihat detail