Yaqin

Dan Ingatlah ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati”. Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu ?” Ibrahim menjawab: “Aku sudah yakin, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” Allah berfirman: “Maka ambillah empat ekor burung, la...

Lihat detail