Sorban adalah kain yang digunakan sebagai penutup kepala Baginda Rasulullah SAW dan menjadi ciri khas bagi sebagian besar Hamba-hambaNya yang shalih baik dari kalangan Sahabat Nabi, para ulama sholeh dan juga ummat Nabi yang menginginkan pahala yang besar dengan menjalankan sunnah NabiNya yang mulia. Dalam halaman ini saya menyajikan pembahasan tentang fiqih, tafsir qur'an-hadist dan kisah-kisah hikmah. Semoga tulisan-tulisan ini akan menambah khazanah berfikir Anda semua.

Khitan Atas Wanita

Sudah ribuan tahun lamanya manusia melakukan khitan (bersunat, menurut bahasa Melayu). Dan hal ini bukan sekedar kebiasaan atau peranan budaya belaka, akan tetapi merupakan syariat Islam yang sudah berusia ribuan tahun. Khitan mula-mula dilakukan oleh nabi Ibrahim AS. Menurut hadis Bukhari beliau m...

Lihat detail

Buah Bakti pada Ibu

Hari itu Sabtu, usai makan siang, ibu berkata kepadaku, “Nak besok kamu kan tidak kerja, ibu ingin kamu belikan seekor ikan kakap yang besar di tempat pelelangan ikan. Ibu mau menjamu beberapa anak yatim di RT kita. Lagi pula besok genap 11 tahun bapakmu wafat. Ibu baru baca di surat Annisa’ ayat 13...

Lihat detail

Rahasia Kurban

Dalam mazhab Imam As-Syafi’i ibadah kurban itu hukumnya sunat muakkad ‘alal kifayah, yakni sunat yang dikuatkan dan boleh berkongsi mengerjakannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan: “Aku diwajibkan untuk berkurban dan menyembelih hewan kurban itu sunnat hukumnya bagi kamu umatku” (HR. Imam Turmidzi,...

Lihat detail

Berdiri Menghormati Orang Terhormat

Allah menciptakan manusia sebagai para khalifah-Nya di dunia. Meskipun manusia sama-sama sebagai khalifah Allah di dunia, tetapi pada kenyataannya derajat mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain seperti para rasul, para nabi, ulama, wali-wali...

Lihat detail

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Dari dua belas bulan yang ada paling tidak bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan bulan haji. Allah Azza wa Jalla berfirman:. “Ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu”. (QS. Al Baqarah ayat: 197). Sudah maklu...

Lihat detail

Sholat Tahajjud Berjama'ah

Sholat tahajjud adalah salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam kitab suci Al-Qur’an. Ada beberapa ayat yang memerintahkan Nabi, dan para shahabatnya, serta kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tahajjud itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala...

Lihat detail

Menentukan Awal Ramadhan dan Syawal

Kata puasa sudah demikian populernya di tengah masyarakat Indonesia. Secara umum, kata puasa dipakai tidak saja oleh pemeluk agama Islam, tapi juga oleh pemeluk agama Yahudi, Kristen, Hindhu , dan Buddha, bahkan dipakai juga oleh pemeluk keyakinan lain di masyarakat. Dalam bidang kesehatan, amalan...

Lihat detail

Puasa di Bulan Sya'ban

Akhir-akhir ini timbul perdebatan di kalangan umat Islam karena telah beredar sebuah ajaran yang melarang kaum muslimin untuk melakukan puasa sunat di bulan-bulan tertentu, seperti bulan Rajab, bulan Sya’ban dan Dzulhijjah. Tuduhan yang paling berbahaya adalah tuduhan bid’ah dan ancaman neraka atas...

Lihat detail