Isra’ Wal Mi'raj

Perintah Sholat Dari 50 Kali Menjadi 5 Kali Dalam Sehari. Belakangan ini kami sering mendengar dari ceramah para da’i yang mengatakan bahwa perintah sholat fardhu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Isra’ M’iraj hanyalah 5 kali saja dalam sehari semalam, dan diberikan langsung sekali saja...

Lihat detail

Makam Mewah Tidak Membawa Manfaat

Di tengah masyarakat miskin, ada orang yang membangun makamnya Rp. 5 milyar kan luar biasa. Sementara orang-orang lain mencari makan saja susah.. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terkait bisnis jual beli lahan makam di kalangan muslim yang terdapat unsur berlebih-lebihan dan si...

Lihat detail

KUHP Baru dan Kumpul Kebo

Setelah lebih enam dasawarsa Negara Indonesia berdiri dengan memakai Hukum Pidana yang diadopsi 100% dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana penjajah Belanda, akhirnya usaha untuk memiliki KUHP buatan sendiri hampir tiba pada putik buahnya. DPR RI sekarang tengah membahas Rancangan Undang-undang Kitab...

Lihat detail

Khitan Atas Wanita

Sudah ribuan tahun lamanya manusia melakukan khitan (bersunat, menurut bahasa Melayu). Dan hal ini bukan sekedar kebiasaan atau peranan budaya belaka, akan tetapi merupakan syariat Islam yang sudah berusia ribuan tahun. Khitan mula-mula dilakukan oleh nabi Ibrahim AS. Menurut hadis Bukhari beliau m...

Lihat detail

Rahasia Kurban

Dalam mazhab Imam As-Syafi’i ibadah kurban itu hukumnya sunat muakkad ‘alal kifayah, yakni sunat yang dikuatkan dan boleh berkongsi mengerjakannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan: “Aku diwajibkan untuk berkurban dan menyembelih hewan kurban itu sunnat hukumnya bagi kamu umatku” (HR. Imam Turmidzi,...

Lihat detail

Berdiri Menghormati Orang Terhormat

Allah menciptakan manusia sebagai para khalifah-Nya di dunia. Meskipun manusia sama-sama sebagai khalifah Allah di dunia, tetapi pada kenyataannya derajat mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain seperti para rasul, para nabi, ulama, wali-wali...

Lihat detail

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Dari dua belas bulan yang ada paling tidak bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan bulan haji. Allah Azza wa Jalla berfirman:. “Ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu”. (QS. Al Baqarah ayat: 197). Sudah maklu...

Lihat detail

Sholat Tahajjud Berjama'ah

Sholat tahajjud adalah salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam kitab suci Al-Qur’an. Ada beberapa ayat yang memerintahkan Nabi, dan para shahabatnya, serta kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tahajjud itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala...

Lihat detail