Mekah Kota Tua Penuh Berkah

Mekah yang dalam bahasa Arab ditulis Makkah adalah sebuah kota tua yang di dalam Al Quran disebut dengan nama Bakkah, dimana rumah ibadah pertama untuk umat manusia didirikan. “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah yang dibe...

Lihat detail

Ka'bah Rumah Tua Yang Suci

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 125: “Dan ingatlah ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk...

Lihat detail

Syekh Yusuf Tonggak Islam di Afrika Selatan

Syahdan, di Negeri Tallo, pada 13 Juli 1626 M atau bertepatan 8 Syawal 1036 H, muncul dari langit cahaya terang benderang menyinari negeri itu hingga Negeri Gowa. Maka, gemparlah masyarakat Gowa melihat cahaya itu. Mereka pun berangkat ke Tallo menceritakan serta mencari tahu fenomena luar biasa yan...

Lihat detail