Sorban adalah kain yang digunakan sebagai penutup kepala Baginda Rasulullah SAW dan menjadi ciri khas bagi sebagian besar Hamba-hambaNya yang shalih baik dari kalangan Sahabat Nabi, para ulama sholeh dan juga ummat Nabi yang menginginkan pahala yang besar dengan menjalankan sunnah NabiNya yang mulia. Dalam halaman ini saya menyajikan pembahasan tentang fiqih, tafsir qur'an-hadist dan kisah-kisah hikmah. Semoga tulisan-tulisan ini akan menambah khazanah berfikir Anda semua.

Mekah Kota Tua Penuh Berkah

Mekah yang dalam bahasa Arab ditulis Makkah adalah sebuah kota tua yang di dalam Al Quran disebut dengan nama Bakkah, dimana rumah ibadah pertama untuk umat manusia didirikan. “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah yang dibe...

Lihat detail

Syekh Yusuf Tonggak Islam di Afrika Selatan

Syahdan, di Negeri Tallo, pada 13 Juli 1626 M atau bertepatan 8 Syawal 1036 H, muncul dari langit cahaya terang benderang menyinari negeri itu hingga Negeri Gowa. Maka, gemparlah masyarakat Gowa melihat cahaya itu. Mereka pun berangkat ke Tallo menceritakan serta mencari tahu fenomena luar biasa yan...

Lihat detail