Khitan Atas Wanita

Sudah ribuan tahun lamanya manusia melakukan khitan (bersunat, menurut bahasa Melayu). Dan hal ini bukan sekedar kebiasaan atau peranan budaya belaka, akan tetapi merupakan syariat Islam yang sudah berusia ribuan tahun. Khitan mula-mula dilakukan oleh nabi Ibrahim AS. Menurut hadis Bukhari beliau m...

Lihat detail

Pakaian, Kerudung, dan Cadar

Pada awal mula nenek moyang manusia, Nabi Adam Alaihis Salam dan Hawa Alaihas Salam diciptakan Allah di surga, keduanya diberi pakaian yang indah dan agung untuk menambah kewibawaan keduanya di hadapan para malaikat di surga Allah itu. Tidak pernah dua orang manusia agung yang pertama diciptakan All...

Lihat detail